ชีวิตสามเณร


สวัสดีครับ


บ้านเณรพระหฤทัยศรีราชา ขอต้อนรับ


อธิการให้การอบรม


เณรต้องมีวินัยนะ


กิจกรรมเพื่อความเป็นหนึ่งเดียว


สวดภาวนาสม่ำเสมอ


พิธีกรรมไม่ตกหล่น


แก้บาปรับศีลเป็นนิจ


ศึกษาเล่าเรียนไม่ขาดหาย


ฝึกหัดขับร้องก้องพสุธา


ทำงานไม่ปริปากบ่น


พระสงฆ์ ก็ต้องเป็นนักแสดงด้วย ?


นักกีฬาอาชีพชิดซ้าย


เรื่องการกินอุดมสมบูรณ์?!


แล้วก็ได้เวลาพัก

  Back to Home page