บ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา

ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย
คุณพ่อสนิท ลุลิตานนท์


บทข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย เป็นบทภาวนาที่กระตุ้นเตือนบุคคล และเรียกร้องให้เปรียบเทียบกับชีวิตของตนทุกๆ วัน

ถ้าข้าพเจ้าไม่เห็นเพื่อนมนุษย์แต่ละคนเป็นพี่น้องของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าพูดไม่ได้ว่า… ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย

ถ้าข้าพเจ้าเป็นห่วงสิ่งต่างๆ บนโลกนี้มากเกินไป
ข้าพเจ้าพูดไม่ได้ว่า…. พระองค์สถิตในสวรรค์

ถ้าพระเป็นเจ้าไม่มีความหมายในชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าเป็นคริสตตังแต่ชื่อ
ข้าพเจ้าพูดไม่ได้ว่า…. พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ

ถ้าข้าพเจ้าไม่เป็นห่วงถึงผู้ที่ยังไม่รู้จักพระเป็นเจ้า
ข้าพเจ้าพูดไม่ได้ว่า…. พระอาณาจักรจงมาถึง

ถ้าข้าพเจ้าคิดที่จะทำเพียงแต่น้ำใจของข้าพเจ้าทุกอย่าง รับความยินดี แต่ไม่ยอมรับความทุกข์
ข้าพเจ้าพูดไม่ได้ว่า…. ขอให้ทุกสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์

ถ้าข้าพเจ้าไม่เป็นห่วงถึงคนอีกมากมายที่หิวกระหาย ปราศจากความรู้ที่อยู่อาศัย
ข้าพเจ้าพูดไม่ได้ว่า…. ขอประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้

ถ้าชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายผิดต่อความยุติธรรมและความรักมีความเกลียดชังต่อพี่น้องในใจ
ข้าพเจ้าพูดไม่ได้ว่า…. โปรดยกโทษข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้ายกให้ผู้อื่น

ถ้าข้าพเจ้าผิดต่อความจริงและปล่อยไปตามการโกหกและพยศชั่ว และมีเจตนาโน้มเอียงไปในทางบาป
ข้าพเจ้าพูดไม่ได้ว่า…. อย่าปล่อยให้ข้าพเจ้าถูกพจญ

ถ้าข้าพเจ้าไม่ต่อสู้กับความชั่วอย่างเอาจริงเอาจัง
ข้าพเจ้าพูดไม่ได้ว่า….โปรดช่วยให้พ้นภัย

ถ้าข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยต่อการเรียกร้องทั้งสิ้นของพระบิดา
ข้าพเจ้าพูดไม่ได้ว่า…. อาแมน (ขอให้เป็นเช่นนี้เถิด)


Go Top
Back to Home Page