โอ้พระเยซูพระผู้ใจดี
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

เลือกเพลงที่ท่านต้องการสรรเสริญพระเยซูเจ้า
จากรายการทางซ้าย

กรุณาอดใจรอเสียงดนตรีสักครู่
เมื่อดนตรีเริ่มบรรเลง ท่านก็ร้องตามทำนองได้

ขอพระเป็นเจ้าจงได้รับการสรรเสริญตลอดไปเทอญ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~